app rabat do -15% na zdrowe diety od healthy food ­čąĽdowiedz si─Ö wi─Öcej ­čąĽ

Regulamin konkursu urodzinowego Healthy Food

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Comida sp. z o.o. sp. k.  z siedzib─ů przy ul. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üód┼║ NIP: 7292731629 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki Konkursu.

4. Konkurs jest dost─Öpny w formie og┼éoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/healthy_food_catering/

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.07.2022r. godz. 8:00, a kończy się dnia 13.07.2022r. o godz. 19:00 czasu polskiego.

6. Nadzór nad prawid┼éowo┼Ťci─ů i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadaj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, b─Öd─ůce u┼╝ytkownikami i posiadaj─ůcy aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowa┼éy niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

3. W Konkursie mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
    a) Zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa┼éa jego tre┼Ť─ç i wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie;
    b) Uko┼äczy┼éa 18 rok ┼╝ycia i posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;
    c) Posiadaj─ůca adres do dor─Öczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    d) Posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram;
    e) Wykona Zadanie Konkursowe.

4. Uczestnikiem Konkursu mo┼╝e by─ç wy┼é─ůcznie osoba, spe┼éniaj─ůca warunki okre┼Ťlone w §2. ust. 2.

5. Z udzia┼éu Konkursie wy┼é─ůczeni s─ů pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a tak┼╝e cz┼éonkowie najbli┼╝szej rodziny (ma┼é┼╝onkowie, wst─Öpni, zst─Öpni oraz rodze┼ästwo) wy┼╝ej wymienionych osób.

6. Celem wzi─Öcia udzia┼éu w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadania konkursowe polegaj─ůce na polubieniu profilu na Instagramie: @healthy_food_catering, oznaczenie w komentarzu trzech osób, które zaprasza do udzia┼éu w konkursie, polubienie trzech wybranych postów na Instagramie, oraz napisze urodzinowe ┼╝yczenia pod postem konkursowym

7. W Konkursie wezm─ů udzia┼é wy┼é─ůcznie Uczestnicy, którzy wykonaj─ů Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8. Uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie wy┼é─ůcznie 1 (s┼éownie: jeden) raz. 

 

§ 3. Zakres i odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzetelno┼Ť─ç i prawdziwo┼Ť─ç danych Uczestników Konkursu, w tym za brak mo┼╝liwo┼Ťci przekazania nagród, z przyczyny le┼╝─ůcych po stronie Uczestnika, w szczególno┼Ťci, je┼Ťli ten nie poda┼é prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane s─ů niepe┼éne lub nieaktualne.

2. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie prowadzi kontroli, ani monitoringu tre┼Ťci umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelno┼Ťci i prawdziwo┼Ťci, z zastrze┼╝eniem dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z usuni─Öciem narusze┼ä Regulaminu lub przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia┼éu w Konkursie Uczestników, których dzia┼éania s─ů sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególno┼Ťci uczestników, którzy:
    a) zamieszczaj─ů tre┼Ťci niezgodne z obowi─ůzuj─ůcym prawem lub Regulaminem dost─Öpnym na portalu Facebook (w szczególno┼Ťci zawieraj─ůce tre┼Ťci obra┼║liwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
    b) podejmuj─ů dzia┼éania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
    c) podejmuj─ů dzia┼éania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
    d) ingeruj─ů w mechanizm dzia┼éania Konkursu;
    e) tworz─ů fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek zak┼éócenia w dzia┼éaniu ┼é─ůcz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przegl─ůdarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za czasowe lub sta┼ée zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 4. Prawa do wykonanych Zada┼ä Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie b─Ödzie narusza─ç jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególno┼Ťci ich praw autorskich maj─ůtkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy┼é─ůczne i nieograniczone prawa autorskie oraz ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci─ů┼╝one ┼╝adnymi prawami osób trzecich, a praca nie by┼éa wcze┼Ťniej publikowana. 

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil─ů wydania Nagrody – nabycia niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci─Özca) udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
    a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;
    b) w zakresie obrotu orygina┼éem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u┼╝yczenie lub najem orygina┼éu albo egzemplarzy;
    c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt b – publiczne wykonanie wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki sposób, aby ka┼╝dy móg┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami─Öci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

§ 5. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Konkursu przys┼éuguj─ů Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w ┼╝adnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej w Konkursie, w szczególno┼Ťci:
    a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego cz─Ö┼Ťci, a tak┼╝e poszczególnych utworów i baz danych, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Administratora;
    b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

 

§ 6. Nagrody i wy┼éonienie Zwyci─Özców

1. Dla zapewnienia prawid┼éowo┼Ťci przeprowadzenia Konkursu, Organizator powo┼éa trzyosobow─ů Komisj─Ö dalej zwan─ů Komisj─ů Konkursu. Do zada┼ä Komisji Konkursu nale┼╝e─ç b─Ödzie czuwanie nad prawid┼éowo┼Ťci─ů przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotycz─ůcych Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowie┼ä niniejszego Regulaminu oraz wy┼éonienie Uczestników, którym przyznane zostan─ů Nagrody (dalej: Zwyci─Özców). Decyzje Komisji s─ů ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszcze┼ä wynikaj─ůcych z przepisów prawa.

2. Po zako┼äczeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zada┼ä Konkursowych i wy┼éoni w┼Ťród Uczestników 3 (s┼éownie: trzech) Zwyci─Özców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonaj─ů Zadanie Konkursowe najlepiej.

3. Po konkursie przyznana zostanie nast─Öpuj─ůca nagroda:

  • Torba termiczna wraz z wk┼éadami healthy food
  • Plecak sznurkowy healthy food
  • Sztu─çce eko od healthy food
  • Voucher na 3 dni dowolnej diety healthy food wa┼╝ny do 30.09.2022r..

4. Nagrody s─ů zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zako┼äczy wy┼éanianie Zwyci─Özców najpó┼║niej w dniu 15.07.2022 r.

6. Zwyci─Özcy Konkursu zostan─ů poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwyci─Özców wskazuj─ůcych nazwy profili (kont) na profilu Organizatora w serwisie Instagram najpó┼║niej dnia 16.07.2022 r.

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przes┼éana Zwyci─Özcom w wiadomo┼Ťci prywatnej w serwisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwyci─Özców Organizatorowi w ci─ůgu 14 dni od dnia wys┼éania przez Organizatora, wiadomo┼Ťci e-mail na adres biuro@hfood.pl informacji niezb─Ödnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególno┼Ťci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz podania wybranej diety wraz z zakresem dat ich dostarczenia, któr─ů Zwyci─Özca wybra┼é. 

9. W przypadku nieprzekazania przez Zwyci─Özc─Ö w terminie i na zasadach okre┼Ťlonych w ust. 8 powy┼╝ej danych niezb─Ödnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymuj─ůcego dan─ů Nagrod─Ö.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, je┼Ťli brak mo┼╝liwo┼Ťci przekazania Nagrody wynikn─ů┼é wy┼é─ůcznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do dor─Öczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawid┼éowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Ka┼╝da Nagroda zostanie przes┼éana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwyci─Özc─Ö na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wskazanym przez Zwyci─Özc─Ö (nie pó┼║niej ni┼╝ do 30.09.2022r.).

12. Zwyci─Özca nie mo┼╝e przenie┼Ť─ç praw do przyznanej nagrody na osob─Ö trzeci─ů.

13. Zwyci─Özca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zrzeczenia si─Ö prawa do przyznanej mu Nagrody sk┼éadaj─ůc Organizatorowi stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

16. Uczestnikowi nie przys┼éuguje prawo do ┼╝─ůdania zamiany Nagrody na nagrod─Ö pieni─Ö┼╝n─ů.

 

§ 7. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest mo┼╝liwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. 3 maja 64/66C 93-408 ┼üód┼║ oraz na adres e-mail biuro@hfood.pl

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu b─Öd─ů przetwarzane przez Organizatora wy┼é─ůcznie w celu dokonania czynno┼Ťci niezb─Ödnych do prawid┼éowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu b─Öd─ů przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezb─Ödny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyró┼╝nionym Uczestnikom.

4. Uczestnicy maj─ů prawo wgl─ůdu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane s─ů podawane na zasadach dobrowolno┼Ťci, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Instagram.

5. W momencie usuni─Öcia danych U┼╝ytkownik traci mo┼╝liwo┼Ť─ç Uczestnictwa w Konkursie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e stanowi warunek wydania Nagród Zwyci─Özcom czy z┼éo┼╝enia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

 

§ 8. Reklamacje i zg┼éoszenia narusze┼ä

1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zg┼éasza─ç na pi┼Ťmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zg┼éoszona po wyznaczonym terminie nie wywo┼éuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane b─Öd─ů pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 9. Postanowienia ko┼äcowe i informacje techniczne

1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 6.07.2022 r.

2. Konkurs nie jest loteri─ů promocyjn─ů w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak┼éadach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z pó┼║n. zm.) i nie podlega regu┼éom zawartym w ww. ustawie i rozporz─ůdzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci przes┼éania przez potencjalnego Uczestnika wykonanych Zada┼ä Konkursowych z przyczyn le┼╝─ůcych wy┼é─ůcznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udost─Öpniony jest w czasie trwania Konkursu za po┼Ťrednictwem fanpage Organizatora pod adresem URL: hfood.pl i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowi─ůzuje si─Ö do do┼éo┼╝enia wszelkich stara┼ä celem polubownego za┼éatwienia wszelkich sporów mog─ůcych powsta─ç w zwi─ůzku przeprowadzeniem Konkursu.

6. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania sporów jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w ┼╝aden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim zwi─ůzana.

8. Podmiotem wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialno┼Ťci mog─ůcej powsta─ç w zwi─ůzku z organizowaniem Konkursu.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog─ů by─ç dokonywane wy┼é─ůcznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezb─Ödne do prawid┼éowego dzia┼éania. Zasady stosowania plik├│w cookies w Polityce prywatno┼Ťci.